376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Göynücek ve Hamamözü Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında 02/08/2019 tarihli GİB Duyurusu

https://www.gib.gov.tr/376-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-geregince-bagli-vergi-dairesi-mudurluklerinin