Muhasebe ve Malmüdürlükleri Vezne İşlemleri Hakkında Duyuru