Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadele Eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğünce Defterdarlığımız personeline 16/04/2019 tarihinde “Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadele Eğitimi” verilmiştir.