Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımızda Yapılan Toplantılar

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Gelir-Gider Birimlerinin iş ve işlemleriyle ilgili olarak 2019 yılı çalışmalarının değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerinin görüşülmesi amacıyla 13/11/2019 tarihinde saat 09.30′ da, Sayın Defterdarımız Kaya KURŞUN’ un başkanlığında, Merkez ve İlçe Birim Amirleri veya vekillerinin katılımıyla, Defterdarlığımız Toplantı Salonunda Genel Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.