Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını  katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin  seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali  gözeten,
  • Kamu Kaynaklarının  kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık  ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık.

Amasya Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Hazine ve   Maliye politikasını Taşra Teşkilatı olarak  katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;

Hazine  ve Maliye Bakanlığının Taşra Teşkilatı olarak, Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin  seviyesi ve dağılımında öngörülen geliri  tarafsızlık ve verimlilik ilkelerini gözeterek toplayan  adalet içinde optimali  gözeten,
  • Kamu Kaynaklarının  kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık  ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve adil bir hizmet sunan Defterdarlık.